Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av dampkjel på Kårstøterminalen

Petroleumstilsynet har gitt Gassco AS samtykke til ombygging av dampkjel på Kårstø gassprosesseringsanlegg.


Tillatelsen omfatter installering av Ultra Lav NOx (ULNOx) brennere på dampkjelen for å oppnå myndighetskrav på NOx-utslipp fra Kårstø samt oppgradere sikrings- og reguleringssystemet for å møte anleggets automatiseringsfilosofi. Videre skal det skiftes ut ca 110 kjelerør for å sikre stabil dampproduksjon til anlegget.

Kårstøanlegget

Kårstøanlegget (kilde: OED)

Det planlegges å starte med uttesting av brennersystemet og nød- og avstengingssystemer i oktober og at kjelen skal settes i permanent drift etter ombygging i løpet av november 2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss