Gå til hovedinnhold

Samtykke til lett brønnintervensjon

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av Seawell for lett brønnintervensjon i perioden 3.6.-14.11.2005.


I samtykkesøknaden beskriver Statoil aktivitetene som er planlagt gjennomført under lett brønnintervensjonskampanjen 2005 på Statfjordsatellitter, Vigdis Øst, Gullfaks Sør, Åsgard, Heidrun, Snorre undervannsproduksjonsanlegget (Snorre UPA) og Tordis.

Selskapet har brukt Seawell sist under lett brønnintervensjon i perioden oktober 2004 til februar 2005.

For de omsøkte aktivitetene har Statoil definert fartøyet Seawell som innretning. Seawell har vært i tørrdokk for utførelse av en rekke modifikasjoner. Statoil har vurdert avvikene opp mot den planlagte operasjonen og funnet dem akseptable.

Seawell er en ettskrogsinnretning med dynamisk posisjonering (DP) klasse 2, registrert i Britisk Skipsregister, og er operert av Cal Dive International Ltd (CDI).

Seawell

Innretningen ble bygget i 1987 av Sunderland Ship Builders i England.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss