Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring - utvinningstillatelse 225 i Barentshavet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Norsk Hydro samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude til boring av letebrønn 7220/6-1 i Barentshavet.


Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Som en del av utøvelsen av dette ansvaret har Ptil koordinerende oppgaver i forhold til andre myndigheter med selvstendig myndighetsansvar. Dette gjelder blant annet Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statens Helsetilsyn (HTil).

Dette samtykke-vedtaket omhandler den første planlagte letebrønnen i Barentshavet etter at området ble gjenåpnet for leteboring.

Samtykket, som ble gitt 28. oktober, innebærer boring og begrenset formasjonstesting av letebrønn 7220/6-1 i Barentshavet, utvinningstillatelse 225. Bore- og brønnaktiviteten gjennomføres i forbindelse med NOBALES borekampanje 2004/05.

Vanndybden på lokasjonen er omtrent 370 meter. Estimert varighet av aktiviteten er 30 dager.

Eirik Raude eies og opereres av Ocean Rig A/S. Innretningen fikk samsvarsuttalelse 15. september 2004. (Lenke)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Fung. pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no