Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Snøhvit med Polar Pioneer

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Polar Pioneer av brønn 7120/6-2 S som ligger i Barentshavet.


Statoil har søkt om samtykke til leteboring av en avgrensningsbrønn* på Snøhvit som tilhører utvinningstillatelse 097.

*Avgrensningsbrønn
En letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og omfang av et petroleumsfunn.

Formålet med boringen av brønn 7120/6-2 S er å få oversikt over mengden av tilstedeværende olje i reservoarsonene som er mulig å produsere.

Letebrønnens geografiske posisjon er N 71° 36' 00.71", Ø 20° 49' 41.50". Vanndypet på stedet er ca 324 meter. Boringen har en planlagt varighet på 48 dager inklusiv flytting av boreinnretningen.

Location of the well

Lokasjon brønn 7120/6-2 S (kilde: Statoil)

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i mai 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064