Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Haltenbanken - brønn 6406/9-2

A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til gjennomføring av leteboring med den flyttbare innretningen West Alpha på brønn 6406/9-2.


West AlphaShell har i juli 2006 fått vårt samtykke til leteboring av brønn 6406/6-2 på Haltenbanken med West Alpha (lenke).

Den nye boreoperasjonen er planlagt å starte i slutten av januar 2007 og vil vare i ca 120 dager pluss eventuell testing.

Brønn 6406/9-2 tilhører utvinningstillatelse 255 med Shell som operatør og Petoro, Statoil og Total som øvrige rettighetshavere.

West Alpha (bildet) fikk (SUT) i desember 2001.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss