Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Haltenbanken

A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til gjennomføring av leteboring på Haltenbanken med den flyttbare innretningen West Alpha.


Lokasjon Haltenbanken

Samtykket gjelder brønn 6406/6-2 (posisjon 64° 31' 00.5" N, 6° 53' 08.6" Ø) som tilhører utvinningstillatelse 255. Boringen vil starte i begynnelsen av august og vil vare i ca. 110 dager. Deretter vil brønnen muligens bli testet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss