Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Haltenbanken

Eni Norge AS har søkt om samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard i området Haltenbanken. Rettighetshavere i den aktuelle utvinningstillatelsen (PL 256) er Eni Norge som operatør, RWE Dea Norge, DONG og Petoro. Samtykket ble gitt 9. juli 2004.


Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore Drilling Inc.

Innretningen skal starte boringen på letebrønn 6406/1-3 mellom 15. september og 31. oktober 2004. Aktiviteten vil vare i om lag 70 dager.

Ocean Vanguard fikk (SUT) 2. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss