Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring på Ekofisk med Mærsk Gallant

ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til leteboring av brønn 2/4-20 North Ekofisk med den flyttbare innretningen Mærsk Gallant.


Mærsk GallantNorth Ekofisk er lokalisert på 67 meters dyp, 6 km norvest av Ekofisk Kompleks, og ca 263 km sørvest for Egersund i Rogaland. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 018. Boringen vil vare i ca 195 dager.

Mærsk Gallant (bildet) opereres av Maersk Contractors Norge A/S. Innretningen fikk (SUT) i august 2002.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss