Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring og bruk av Polar Pioneer

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring av brønn 6507/3-5S med den flyttbare innretningen Polar Pioneer og til bruk av denne innretningen til produksjonsboring i den samme brønnen.


områdekart

Alvefunnet kobles til K-rammen på Nornefeltet som er knyttet opp mot innretningen Norne (Norneskipet). Illustrasjon: Statoil

Brønnen vil bli boret for testing av hydrokarbonpotensialet og som produksjonsbrønn for gass- og kondensatfunnet Alve.

Alvefunnet tilhører utvinningstillatelse 159B, blokk 6507/3, beliggende ca. 180 km utenfor kysten av Helgeland.

Aktiviteten har en estimert varighet på 60 dager. Etter at boringen er avsluttet, skal Polar Pioneer bore i Barentshavet for Eni Norge AS (lenke).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss