Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring og bruk av Ocean Vanguard

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring med Ocean Vanguard (bildet) og til bruk av den samme innretningen for produksjonsboring. Selskapet vil bore en letebrønn på Apolloprospektet og en kombinert lete-/produksjonsbrønn på Vigdis.


Ocean Vanguard er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger.

Innretningen er klasset i DnV. Den eies og drives av Diamond Offshore Drilling Ltd. Ocean Vanguard fikk 2. juli 2004.

Grafikk: Petroleumstilsynet

Letebrønn 34/10-49 S på Apolloprospektet tilhører utvinningstillatelse 050.

Den kombinerte lete- og produksjonsbrønnen 34/7-D-4 H på Vigdis vil bli boret gjennom en eksisterende bunnramme på Vigdis og tilhører utvinningstillatelse 089.

Apollo (A) og Vigdis (V) ligger i den nordlige Nordsjøen henholdsvis sørvest og nordvest for Gullfaks. Se kartet.

Planlagt oppstart for aktiviteten er 2. januar 2005. Antatt varighet for boringen er 90 dager.

Aktiviteten vil omfatte transporttjenester med forsyningsfartøy til og fra base i Florø, samt personelltransport med helikopter fra helikopterbasen på Flesland ved Bergen.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss