Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring og bruk av Mærsk Giant til produksjonsboring på Varg

Pertra AS har fått samtykke til leteboring på Vargfeltet med den flyttbare innretningen Mærsk Giant. Videre har vi gitt samtykke til bruk av den samme innretningen til produksjonsboring på feltet (utvinningstillatelse 038).


Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer. Innretningen fikk (SUT) i februar 2002.

Mærsk Giant og lokasjonskart. Foto: Mærsk. Kart: Pertra

Varg ble påvist i 1984 og er lokalisert i den sørlige Nordsjøen sør for Sleipner. Rettighetshavere er Pertra AS (operatør) og Petoro AS.

Feltet er bygget ut med en ubemannet fast brønnhodeinnretning i kombinasjon med en flytende innretning (produksjonsskip) med integrert oljelager.

Pertras samtykkesøknad omfatter boring av letebrønnene 15/12-16, 15/12-17 og 15/12-18 samt produksjonsbrønnene 15/12-A-3, 15/12-A-7, 15/12-8A og 15/12-A-16. Imidlertid har rettighetshaverne ikke tatt en endelig avgjørelse om alle brønnene skal bores.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss