Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Phoenix – brønn 30/4-D-1 AH

Samtykke: Total E&P Norge AS (Total) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen West Phoenix.


Samtykket gjelder boring av avgrensningsbrønn 30/4-D-1 AH på Hildfeltet (kartet) som tilhører utvinningstillatelse 043 med Total som operatør, og Petoro AS og StatoilHydro ASA som øvrige rettighetshavere.

Location of the well

Brønnen har følgende geografiske koordinater: N 60° 30,3', Ø 02° 2,8'.

Hild ble påvist i 1979 nær grenselinjen til britisk kontinentalsokkel. Havdypet er om lag 100 – 120 meter. Reservoaret er komplisert, med gass og kondensat ved høy temperatur og høyt trykk. Total tok over som operatør for feltet i 1990.

Oppstart av boringen vil være i juli 2009. Aktiviteten på Hild forventes å vare i 196 dager, som inkluderer ferdigstilling og strømming av brønnen i ti dager.

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix opereres av Seadrill Management AS. Innretningen er av type Moss Maritim CS50 og er bygget ved Samsungverftet i Sør Korea.

West Phoenix fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2008 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |