Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Epsilon – brønn 2/5-13

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen West Epsilon i den sørlige Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 2/5-13 som ligger i den sørlige Nordsjøen ca 20 kilometer nordøst for Ekofisksenter (kartet).

Brønnlokasjon 

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 296/355 og har følgende geografiske koordinater:

N 56° 42' 03.6",  Ø 03° 23' 27.0". Vanndypet på stedet er 65 meter.

StatoilHydro vil bruke den oppjekkbare boreinnretningen West Epsilon som opereres av Seadrill Offshore AS (Seadrill), Stavanger, til å bore brønnen.

Petroleumstilsynet har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for West Epsilon 14. februar 2003.

Planlagt borestart er september 2008, etter at West Epsilon har avsluttet et verkstedopphold i Ølen. Boringen antas å ta 139 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |