Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Epsilon

Statoil ASA (Statoil) har søkt om samtykke til leteboring og eventuell komplettering av brønn 30/2-4 S på Huldrafeltet med den flyttbare innretningen West Epsilon.


lokasjonskart

Lokasjonskart

Letebrønnen som tilhører utvinningstillatelse 051, har følgende geografiske koordinater:

N 60° 51' 20.97", Ø 02° 39' 01.17".

Ved funn vil brønnen bli komplettert og endret til produksjonsbrønn. I et tørrbrønnscenario vil brønnen bli permanent plugget*.

*Plugging
Sikring av en brønn ved innstallering av brønnbarrierer. Brønnbarrierene kan bestå av sementplugger, mekaniske plugger eller en kombinasjon av disse. Vi skiller mellom midlertidig plugging, hvor en planlegger tilbakekobling på brønnen og permanent plugging, hvor en forlater brønnen permanent.

West Epsilon (source: Seadrill)Statoil vil bruke den oppjekkbare boreinnretningen West Epsilon (bildet) som opereres av Seadrill Offshore AS (Seadrill), Stavanger, til å bore og komplettere brønnen.

Petroleumstilsynet har gitt (SUT) for West Epsilon 14. februar 2003.

Boring og logging antas å ta ca 77 dager. En påfølgende komplettering vil ta ca 18 dager.

Aktiviteten vil starte etter at West Epsilon har avsluttet pågående aktiviteter på Ragnarrock og et verkstedopphold i Ølen. Tidligst start er medio/ultimo oktober 2007.

Vi har gitt Statoil samtykke som omsøkt 28.9.2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss