Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Alpha – brønn 30/11-7

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen West Alpha i den nordlige Nordsjøen.


Brønnlokasjon

Samtykket gjelder boring av brønn 30/11-7 som tilhører utvinningstillatelse 035/362. Brønnen ligger omtrent 11 nautiske mil nordøst for Frigg (kartet) og har følgende geografiske koordinater:

N 60° 00' 21.237",  Ø 02° 22' 25.626". Vanndypet på stedet er 111 meter.

West Alpha er en Ultra Yatzy boreinnretning, bygget i 1986. Innretningen ble modifisert flere ganger. Innretningen er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

West Alpha opereres av Seadrill med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.

Boringen planlegges igangsatt så snart innretningen har avsluttet boringen av brønn 6407/7-8 (lenke), tidligst i august 2008.

Boringen antas å ta 82 døgn hvis brønnen er tørr. Brønnen vil bli permanent plugget.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |