Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Alpha - brønn 17/12-4

Samtykke: BG Norge (BG) har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen West Alpha. Samtykket gjelder boring av avgrensningsbrønn* 17/12-4 i den sørlige Nordsjøen.


Avgrensningsbrønn
En letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og omfang av et petroleumsfunn. 

Brønnen ligger i Egersundbassenget ca 140 nautiske mil sørvest for Stavanger (kartet).

Location of well 17/12-4 

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 407 har følgende geografiske koordinater:

N 58° 10' 37.579",  Ø 3° 55' 11.047". Rettighetshaverne er BG (operatør), Skeie Energy, Premier og Spring Energy.

Boringen vil bli igangsatt i juni 2009. Estimert varighet av operasjonen er ca 70 døgn.

West Alpha er en Ultra Yatzy boreinnretning, bygget i 1986. Innretningen ble modifisert flere ganger og er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

Innretningen opereres av Seadrill med operasjonskontor i Stavanger, og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |