Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med West Alpha – blokk 30/3

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønnene 30/3-10S og sidesteg 30/3-10A med den flyttbare innretningen West Alpha.


Boringen planlegges igangsatt så snart West Alpha har avsluttet boringen av letebrønn 30/11-7 (lenke). Estimert tidspunkt for borestart er medio januar 2009.

Brønnene 30/3-10 S og A ligger 7 kilometer sørøst for Huldra, 11 kilometer øst for Veslefrikk (kartet) og ca 150 kilometer vest for Bergen.

Lokasjonskart

Brønnene tilhører utvinningstillatelse 052 og har følgende geografiske koordinater:

N 60° 47' 43.5",  Ø 02° 41' 11.8". Vanndyp på stedet er 122 meter.

Boringen har en forventet varighet på 160 dager.

West Alpha er en Ultra Yatzy boreinnretning, bygget i 1986. Innretningen ble modifisert flere ganger og er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

West Alpha opereres av Seadrill med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |