Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner på Haltenbanken

Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Transocean Winner utenfor Midt-Norge på Haltenbanken.


Hydros samtykkesøknad omfatter boring av letebrønn 6507/11-7 i Trøndelag I området (kartet). Brønnen tilhører utvinningstillatelse 263.

lokasjon brønn 6507/11-7

Planlagt geografisk posisjon for brønnhodet er 65° 10' 54.2" N, 7° 21' 53.7" Ø.

Forventet oppstart av boringen er ca. 20. september 2006. Varigheten for aktiviteten forventes å være om lag 40 dager.

Hydro har tidligere fått samtykke til leteboring og bruk av Transocean Winner på Fram (lenke). Brønn 6507/11-7 skal bores etter at boringen av brønn 35/11-14 S er avsluttet.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss