Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 6507/6-3

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av brønn 6507/6-3 som tilhører utvinningstillatelse 212 C. Brønnen ligger i Norskehavet ca 160 kilometer fra kysten av Vikna i Nord-Trøndelag (kartet).

Brønnlokasjon 

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 65° 38' 58.28",  Ø 07° 55' 37.60". Vanndypet på stedet er ca 400 meter.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

I følge samtykkesøknaden vil boringen starte i august 2008. Boringen forventes å ta 42 dager. Brønnen vil bli permanent plugget.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |