Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 35/2-2

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 35/2-2 med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Brønn 35/2-2 tilhører utvinningstillatelse 318 og 269. Den ligger i den nordlige Nordsjøen nordøst for Snorre (se kartet).

Location of well 35/2-2
 
 

Brønnen har følgende geografiske koodinater:

N 61° 52' 36.2",  Ø 03° 24' 51.0". Vanndypet på stedet er 372 meter.

Transocean Winner er en boreinnretning av type GVA-4000, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal i Sverige. Den har senere gjennomgått modifikasjoner og oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 4. august 2006 (lenke)

I følge samtykkesøknaden vil boringen starte primo mai 2009. Operasjonen har en estimert varighet på 73 døgn.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |