Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 25/5-6

Samtykke: Lundin Norway AS har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 25/5-6 som tilhører utvinningstillatelse 363. Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 59° 44' 18.80", Ø 02° 23' 52.47". Vanndypet på stedet er 118 meter.

Etter planen vil boringen starte i månedsskiftet august/september 2009. Varigheten av aktiviteten er estimert til 40 dager.

Transocean Winner (source: Deepwater) 

Transocean Winner (foto) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |