Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner - brønn 25/11-24 S

Norsk Hydro Produksjon a.s har fått samtykke til gjennomføring av leteboring med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


lokasjon brønn 25/11-24 SDen halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner opereres av Transocean Offshore (North Sea) LTD NUF. Den skal bore letebrønn 25/11-24 S (Midway) sørvest fra Grane (kartet).

Planlagt posisjon for brønnhodet er
59º 06' 12,7'' N 2º 20' 28,3'' Ø.

Forventet tidspunkt for oppstart er slutten av januar 2007 etter at boring av letebrønn 6507/11-7 (lenke) er avsluttet, og varigheten for aktivitetene er for tørr brønn estimert til 49 dager. Det er ikke tatt en endelig beslutning om produksjonstest ved et eventuelt funn. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. etter at boring av letebrønn 6507/11-7 (lenke) er avsluttet, og varigheten for aktivitetene er for tørr brønn estimert til 49 dager. Det er ikke tatt en endelig beslutning om produksjonstest ved et eventuelt funn. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss