Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 16/4-5

Samtykke: Lundin Norway AS (Lundin) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 16/4-5. Avhengig av resultatet kan det bli aktuelt med boring av en sidesteg og brønntesting. Operasjonen vil ha en varighet på 50 til 86 døgn.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 359 og har følgende geografiske koordinater:

N 58° 43' 44.13",  Ø 2° 17' 32.29". Vanndyp på stedet er ca 103 meter.

Transocean Winner

Transocean Winner (foto) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |