Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – brønn 16/1-13

Samtykke: Lundin Norway AS har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Transocean Winner i Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 16/1-13 og muligens sidesteg 16/1-13 A. Brønnen ligger ca 170 kilometer vest for Stavanger og tilhører utvinningstillatelse 338.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 58° 51' 17.33",  Ø 2° 15' 17.76". Vanndyp på stedet er ca 110 meter.

Planlagt borestart er medio desember 2009. Aktiviteten har en forventet varighet på 45 dager for brønn 16/1-13 og 21 dager for sidesteget. I tillegg kommer en eventuell testing av brønnen.

Transocean Winner

Transocean Winner (foto) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |