Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – blokk 30/5

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i den nordlige delen av Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av brønnene 30/5-3 S og 30/5-3 A som ligger ca 8,5 kilometer nordvest fra Oseberg C (kartet).

Lokasjonskart (kilde: StatoilHydro) 

Brønnene har følgende geografiske koordinater:

N 60° 39' 26.3",  Ø 2° 39' 33.6". Vanndypet på stedet er ca 113 meter.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Boringen starter når Transocean Winner er forflyttet fra letebrønn 6507/6-3 i løp av oktober 2008. Aktiviteten har en forventet varighet på 115 dager.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |