Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner – blokk 25/4

Samtykke: Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Samtykket gjelder boring av letebrønnene  25/4-10 S og 25/4-10 AS som tilhører utvinningstillatelse 203 og som ligger mellom feltene Alvheim og Volund.

Brønnene skal bores fra følgende posisjon:

N 59° 30' 51.432",  Ø 2° 0' 13.784". Vanndyp på stedet er 123 meter.

Planlagt oppstart av boringen er 17.10.2009. Aktiviteten har en estimert varighet på ca 53 dager.

Transocean Winner

Transocean Winner (foto) er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean Winner fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i august 2006 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |