Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader – brønn 6707/10-2

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Transocean Leader.


Brønnlokasjon

Samtykket gjelder boring av brønn 6707/10-2 S/A som tilhører utvinningstillatelse 218. Brønnen ligger ca 120 km nord for Norne (kartet) og har følgende geografiske koordinater:

N 67° 02' 48.79",  Ø 07° 03' 38.31". Vanndypet på stedet er ca 1250 meter.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen ble oppgradert i 1997 og 2007. Transocean Leader fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2004.

Lenke: Samsvarsuttalelse for boreinnretningen Transocean Leader

I følge samtykkesøknaden skal boringen igangsettes i september 2008. Estimert varighet for operasjonen er 84 døgn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |