Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader - brønn 30/9-24

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Transocean Leader på Statfjordfeltet.


Brønn 30/9-24 tilhører utvinningstillatelse 079 og har følgende geografiske koordinater:

N 60° 29' 05.4", E 2°42' 41.8". Vanndypet på stedet er ca 108 meter. Avstand til Oseberg feltsenter er 6 kilometer (kartet).

Location of the well

Planlagt borestart er medio juli 2009. Operasjonen har en forventet varighet på 55 dager.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 16.12.2004 (lenke). 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |