Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader

Petroleumstilsynet har gitt A/S Norske Shell samtykke til leteboring i utvinningstillatelse 255 på Haltenbanken med den flyttbare innretningen Transocean Leader (bildet). Samtykket gjelder boring av letebrønn 6406/9-1 og er en forlengelse av et samtykke gitt i mars 2004.


Uforutsette forhold har ført til utsettelse, og aktiviteten vil ha en varighet fram til 10. april 2005, avhengig av leteresultat og framdrift.

Brønn 6406/9-1 er en vertikal letebrønn som ligger på Haltenbanken omtrent 25 km nordvest for Njord.

Lenke til fakta om brønnen.

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Den opereres av Transocean Offshore.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss