Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt A/S Norske Shell samtykke til leteboring med Transocean Leader på blokk 6406/9-1, utvinningstillatele 255.


Ptil har knyttet en rekke forutsetninger og vilkår til samtykket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss