Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Stena Don i Norskehavet

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Stena Don. Samtykket gjelder boring av brønn 6507/11-8 nord for Midgardfeltet på Åsgard.


lokasjon brønn 6507/11-8Brønn 6507/11-8 ligger i Norskehavet ca 36 kilometer øst for innretningen Åsgard A (produksjons- og lagerskip) og om lag 25 kilometer sør for Heidrun.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 062 og har følgende geografiske koordinater:

65°06'41.8" N, 07°30'33.4" Ø.

Boringen planlegges igangsatt medio april 2007. Boreoperasjonen har en antatt varighet på 45 dager.

Stena Don opereres av Stena Drilling Ltd. Innretningen er levert som nybygg i 2001 og har siden vært i oppdrag for Statoil med boreoperasjoner (produksjons- og leteboring), komplettering og brønnoverhaling.

Stena Don fikk (SUT) i mars 2002. Innretningen har nettopp vært i Ølen til 5-ars klassing.

Maksimalt antall personer ombord under boreoperasjonen vil være 120.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss