Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Stena Dee

ChevronTexaco Norge AS har søkt om samtykke til boring av letebrønn 6507/1-1 i utvinningstillatelse 261 (Sahara Prospect) med den flyttbare boreinnretningen Stena Dee (bildet). Samtykket ble gitt 21. juli 2004.


Denne letebrønnen ligger 68 kilometer nord fra Heidrun. Avstanden til kysten er om lag 180 kilometer.

Rettighetshavere i den aktuelle utvinningstillatelsen er ChevronTexaco Norge AS, RWE-DEA Norge AS, BP Norge AS og Statoil ASA.

Planlagt dato for oppstart er mellom 15. august og 15. oktober 2004. Aktiviteten vil ha en varighet på om lag 28 dager.

Stena Drilling Ltd. som opererer Stena Dee har søkt om (SUT) for boreinnretningen. Søknaden er under saksbehandling i Petroleumstilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss