Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Songa Delta – brønn 6407/2-4 og 4 S

Samtykke: Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Songa Delta.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6407/2-4 og sidesteg 4 S. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 380 og ligger ca 34 kilometer sørøst for Åsgard (kartet).

Location of the well

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 64° 57’ 47.4’’, Ø 7° 26’ 51.2’’. Vanndyp på stedet er ca 270 meter.

Nærmeste avstand til land er 125 km til Froan (skjærgård) og 154 km til Vikna (ytterside).

I følge samtykkesøknaden er forventet oppstart i juni 2009. Boretiden er beregnet til 42 dager for tørr brønn og 82 dager inkludert sidesteg.

Songa Delta, eid av Songa Offshore og operert av Odfjell Drilling, fikk samsvarsuttalelse 5. juni 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |