Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Songa Delta - brønn 34/4-11

Samtykke: Petro–Canada Norge AS (PCNO) har fått samtykke til leteboring av brønn 34/4-11 med den flyttbare innretningen Songa Delta.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 375 og ligger i den nordlige Nordsjøen ca 15 kilometer nord-nordvest for Snorre B og 186 kilometer nordvest for Mongstad (se lokasjonskart). Nærmeste avstand til land er 141 kilometer (Ytterøyane).

Location of well 34/4-11

Vanndyp på stedet er ca 374 meter.

Boringen har en planlagt varighet på 65 døgn (tørr brønn), ved funn ca 85 døgn.

Songa Delta (tidligere Deepsea Delta) er en 3. generasjons flyttbar boreinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola (Finland) i 1981.

Songa Delta eies av Songa Management AS og blir operert av Odfjell Drilling AS i Bergen.

Innretningen har fått ny samsvarsuttalelse (SUT) på grunn av navneskifte i juni 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |