Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Songa Dee – brønn 16/1-12

Samtykke: Lundin Norway AS (LNAS) har fått samtykke til leteboring i den sørlige delen av Nordsjøen med den flyttbare innretningen Songa Dee.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 16/1-12 som tilhører utvinningstillatelse 338. Det skal muligens også bores et sidesteg.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 58° 48' 22.48",  Ø 02° 15' 50.73". Vanndyp på stedet er ca 107 meter.

Etter planen skal boringen starte i slutten av juni 2009. Aktiviteten har en estimert varighet på 74 dager, brønntesting inkludert.

Songa Dee

Songa Dee  (tidligere Stena Dee) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1984.

Innretningen som eies og opereres av Songa Management AS i Stavanger, fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |