Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer på Snøhvit

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7120/8-4 med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Location of well 7120/8-4

Lokasjonskart

Brønn 7120/8-4, Askeladd Beta i Barentshavet, tilhører utvinningstillatelse 064 og har følgende geografiske koordinater:

N 71° 28' 36.7", Ø 20° 26' 44.3".

Polar PioneerPlanlagt borestart er primo november 2007, og aktiviteten har en estimert varighet på 44 dager. Askeladd Betas påviste gassreserver vil bli en del av reservegrunnlaget for å beslutte byggingen av et nytt LNG tog 2 anlegg på Melkøya. Brønnen planlegges permanent tilbakeplugget.

Polar Pioneer (bildet) opereres av Transocean Offshore.

Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i mai 2004.

Lenker:
SFTs omtale av saken
Omsorg for både mennesker og miljø (Ptils årsberetning)
Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no