Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer på Oseberg

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 30/9-22 i Osebergområdet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Lokasjonskart

Brønn 30/9-22 (kartet) tilhører utvinningstillatelse 104 og har følgende geografiske koordinater:

N 60° 17' 32.38",  Ø 02° 42' 06.46". Vanndypet på stedet er 95 meter.

Planlagt borestart er i januar 2009. Boringen har en estmert varighet på 49 døgn.

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985. Innretningen gjennomgikk hovedklassing ved Westcon i Ølen høsten 2004. Under dette verkstedsoppholdet ble det gjennomført oppgraderinger for å bringe Polar Pioneer i samsvar med Statoils tekniske krav til boreinnretning for operasjon på Snøhvitfeltet.

Innretningen opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF. Den har tidligere boret produksjonsbrønner for Snøhvit og flere letebrønner i Barentshavet for Statoil, Hydro og Eni.

Polar Pioneer fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2006 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |