Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer - brønn 7122/6-2

Statoil ASA har fått samtykke til gjennomføring av leteboring i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Lenke: Samtykkevedtak (pdf)

Brønn 7122/6-2 ligger omtrent 60 kilometer øst for Snøhvitfeltet (se kartet).

Lokasjon brønn 7122/6-2

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Innretningen fikk Petroleumstilsynets (SUT) i mai 2004.

Planlagt borestart er medio juni 2006. Aktiviteten har en estimert varighet på 34 dager.

Lenker:
SFTs omtale av saken
Omsorg for både mennesker og miljø (Ptils årsberetning)
Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064