Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer – blokk 7223/5

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7223/5-1 S og 7223/5-1 A i Barentshavet.


Lokasjonskart 

Lokasjonskart

Brønnene tilhører utvinningstillatelse 228 og har følgende geografiske koordinater:

N 72° 32' 06.07",  Ø 23° 20' 07.08". Vanndypet på stedet er 340 meter.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med samtykkesøknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Polar Pioneer, utstedt 6.4.2004, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985. Innretningen har tidligere boret produksjonsbrønner for Snøhvit og flere letebrønner for Statoil, Hydro og Eni i Barentshavet.

Boringen på blokk 7223/5 har en forventet varighet på 55 dager, med oppstart i november 2008.

,
E-post: |