Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til leteboring av brønn 6609/6-1 med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Location of well 6609/6-1

Brønn 6609/6-1 tilhører utvinningstillatelse 286 med rettighetshaverne Hydro (operatør) og Eni Norge AS. Brønnen ligger ca 90 kilometer vest for Træna kommune (se kart) og har følgende geografiske koordinater:

N 66° 41' 59.5", Ø 09° 56' 01.2".

Letebrønnen er planlagt som en vertikal brønn med estimert totalt dyp på 2710 meter. Vanndypet på lokasjonen er 329 meter.

Beregnet varighet av aktiviteten er 54 dager. Ved et eventuelt funn vil aktiviteten kunne bli forlenget med ca 21 dager for utvidet logging og begrenset produksjonstest.

Oppstart av boringen avhenger av framdriften på Polar Pioneers pågående brønnprogramm og er estimert til 10. september 2007.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore med hovedkontor i Stavanger. Innretningen fikk (SUT) i mai 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Tlf 41 68 35 46
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no