Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard i Tampenområdet

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 34/7-33 med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Brønn 34/7-33 ligger mellom Vigdis og Tordis i den nordlige Nordsjøen (kartet).

Lokasjonskart 

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 089 og har følgende geografiske koordinater:

N 61° 19' 02.5",  Ø 02° 05' 46.4". Vanndypet på stedet er 233 meter.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV og opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004.

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn 6608/11-6 (lenke). Estimert  tidspunkt for borestart for brønn 34/7-33 er medio august 2008.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |