Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6608/11-6

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6608/11-6 (kartet) som tilhører utvinningstillatelse 128.

 Lokasjonskart

Brønnen ligger ca 17 kilometer nordøst fra Norne, avstand til nærmeste land (Vega utenfor Brønnøysund i Nordland) er 165 kilometer.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 66° 06' 50.5",  Ø 08° 23' 00.00". Vanndypet på stedet er 357 meter.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV. Den opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Ocean Vanguard fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) 2. juli 2004.

I følge samtykkesøknaden vil boringen starte medio juli 2008. Aktiviteten har en forventet varighet på 34 døgn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |