Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6507/3-8

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6507/3-8 som tilhører utvinningstillatelse 159 B.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 65° 59' 28.2",  Ø 7° 59' 27.7".

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn  6608/10-13.

Planlagt tidspunkt for borestart er primo november 2009. Operasjonen har en estimert varighet på ca 42 dager.

 

Ocean Vanguard er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |