Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6507/3-7 og A

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder leteboring av brønn 6507/3-7 og eventuelt boring av sidesteg 6507/3-7 A. Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 65° 49' 24.24",  Ø 7° 43' 08.15".

I følge samtykkesøknaden er oppstart av boringen medio mai. Aktiviteten har en forventet varighet på 78 døgn, inkludert potensielt sidesteg.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV og opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |