Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6407/6-7 S

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard i Norskehavet.


Samtykket gjelder boringen av letebrønn 6407/6-7 S samt eventuell boring av sidesteg 6-7 A.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 312 og har følgende geografiske koordinater:

N 64° 33' 53.1",  Ø 07° 40' 27.1". Vanndypet på stedet er 247 meter. Korteste avstand til land (Frøya og Fron) er 90 kilometer.

Planlagt borestart er primo mars 2009. Boringen har en forventet varighet på 55 dager.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV. Den opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger. Ocean Vanguard fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) 2. juli 2004 (lenke).
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |