Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 6407/2-4 S/A

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6407/2-4 S, og eventuelt sidesteg 6407/2-4 A. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 074/074B og har følgende geografiske koordinater:

N 64° 50' 55.69", Ø 07° 38' 06.70". Vanndyp på stedet er 250 m.

Ocean Vanguard (photo: P.K. Lindseth)

Ocean Vanguard i Kristiansand (foto: Paal K. Lindseth)

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn 6507/3 (lenke).

Estimert tidspunkt for borestart er medio juli 2009. Operasjonen har en estimert varighet på ca. 60 dager for hovedbrønnen. Det potensielle sidesteget har en estimert varighet på ca. 25 dager.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |