Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – brønn 35/6-1 S

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 35/6-1 S med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Brønnen ligger i Norskehavet ca 43 kilometer vest for Kinn i Flora kommune og 18 kilometer nord for Gjøa (kartet).

Brønnlokasjon 

Brønn 35/6-1 S har følgende geografiske koordinater:

N 61° 32' 02.9",  Ø 03° 54' 40.8". Vanndypet på stedet er 343 meter.

Estimert borestart er medio november 2008. Aktiviteten har en varighet på ca 58 dager.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV. Den opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 2. juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |