Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard - brønn 25/2-17

Samtykke: StatoilHydro ASA har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Location of the well

Brønn 25/2-17 (se kart) ligger på Friggfeltet og tilhører utvinningstillatelse 442.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 59° 51’ 57.1”, Ø 02° 38’ 50.4”. Vanndypet på lokasjonen er 120 meter.

Boringen planlegges igangsatt i august 2009 så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn 6507/3-7 (lenke). Aktiviteten har en forventet varighet på ca 44 dager.

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |