Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard – blokk 34/4

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Samtykket gjelder boring av brønn 34/4-12 S og sidesteg 34/4-12 A. Brønnen tilhører utvinningstillatelse 057 og ligger nordøst for Snorre (kartet).

Location of the well

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 61° 33' 08,1", Ø 02° 17' 37.7".  Vanndyp på stedet er 382 meter.

I følge samtykkesøknaden vil boringen starte i desember 2009 så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av letebrønn 6507/3-8 (lenke).  Aktiviteten har en forventet varighet på 78 dager.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en halvt nedsenkbar, 3. generasjons boreinnretning av type Bingo 3000, bygget i 1982. Den opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |