Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard

Total E&P Norge AS (Total) har fått samtykke til gjennomføring av leteboring i Norskehavet - brønn 6406/8-2.


West Vanguard (kilde: Smedvig)Boringen vil bli utført med Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard, bildet) som er en boreinnretning av type Bingo 3000. Innretningen ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS.

Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV.

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore Drilling Inc. med hovedkontor i Houston, gjennom sitt lokale kontor i Stavanger.

Ocean Vanguard fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse 2. juli 2004.

lokasjon brønn 6406/8-2Brønn 6406/8-2 ligger i Norskehavet ca 35 kilometer nordvest for Njord (se kartet).

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 323 med Total som operatør og Statoil ASA, ENI Norge AS og A/S Norske Shell som øvrige rettighetshavere.

Aktiviteten vil starte etter at Ocean Vanguard har avsluttet et oppdrag for Statoil, tidligst i siste del av juli 2006.

Aktiviteten er estimert å vare i 110 dager dersom brønnen er tørr. Estimatet inkluderer permanent plugging av brønnnen.

Dersom det blir gjort funn, er det blant annet planlagt testing av to soner. Dette vil medføre en økt varighet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss